Agnieszka Hamann

Absolwentka kursu (rocznik 2008/09). Obroniła pracę magisterską pod kierunkiem prof. Elżbiety Górskiej „Metaphoric and metonymic nature of language. A comparison of English and Mayan languages in the cognitive linguistic perspective”, w której analizowała naturę języka i na przykładach zaczerpniętych z języków europejskich, australijskich i majańskich próbowała wyjaśnić naturę trudności, jakie napotykamy przy czytaniu starożytnych inskrypcji. Obecnie doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” (Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie), gdzie pracuje nad rozprawą doktorską pt. „Understanding the Ancient Maya. Cognitive analysis of the language of glyphic texts of the Classic Period” pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny Olko i prof. Elżbiety Górskiej. Jest to próba wykazania, co język pisany może ujawnić odnośnie kultury i sposobu myślenia jego użytkowników. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne na postawie swoich autorskich programów z zakresu epigrafiki Majów (History written in glyphs) i lingwistyki kognitywnej (Language as a window into human mind).

© XIBALBA sp. z o.o. 2021