Andrzej Karwowski

Jednym z pierwszych prowadzących kurs epigrafiki (do roku 05/06) był Andrzej Karwowski, którego zainteresowaniami są ikonografia i epigrafika Majów, ze szczególnym uwzględnieniem okresu klasycznego, oraz archeologii Amazonii. W latach 1999/2000  uczestniczył w kursie epigrafiki Majów prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim przez dr. Alexandra W. Vossa (Uniwersytet w Bonn). W 2002 roku obronił prace magisterską pt. „Dekorowana ceramika grobowa Majów okresu klasycznego” w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Źródło i więcej informacji:

http://www.ptsl.pl/zasoby/polscy-badacze.html

© XIBALBA sp. z o.o. 2021