Autorzy i finansowanie:

Autorzy

Autorami tekstów na stronie są Michał Gilewski i Boguchwała Tuszyńska.

Takedown policy: W celach edukacyjnych wykorzystano zdjęcia Boguchwały Tuszyńskiej zabytków z Muzeów w Meksyku i Gwatemali, publikowane wcześniej na blogu przedkolumbem.blogspot.pl. Ze względu na brak jasności w kwestii praw autorskich do materiałów prosimy o kontakt w przypadku niedozwolonego użycia.

Finansowanie

Uniwersytet Warszawski uzyskał specjalne środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pt. „Umiędzynarodowienie badań prowadzonych przez Stacje Archeologiczne Uniwersytetu Warszawskiego”. W jego ramach sfinansowano utworzenie tej strony przez Centrum Badań Andyjskich.

Więcej informacji:

http://www.ceacusco.pl/en/projects/internationalisation/2019-internationalisation.html

© XIBALBA sp. z o.o. 2021