Beata Anton

Beata Anton była uczestnikiem kursu i warsztatów jako studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po obronie pracy magisterskiej poświęconej kulturze Majów, rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie w Helsinkach. Napisała kilka artykułów i uczestniczyła w organizacji konferencji Wayeb 2012.

© XIBALBA sp. z o.o. 2021