Historia kursu epigrafiki Maya

Internetowy kurs „Maya Hieroglyphic Writing – beginner level” został przygotowany w 2003 roku dla uczczenia 25 lat współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem w Bonn, a w szczególności bliskich kontaktów utrzymywanych przez prof. Mariusza Ziółkowskiego, kierującego ówczesną Andyjską Misją Archeologiczną (działającą przy Wydziale Historycznym UW) i prof. Nikolaia Grube z Instytutu Starożytnych Studiów Amerykańskich i Etnologii (Institut für Altamerikanistik und Ethnologie, University of Bonn). Autorami kursu byli Elizabeth Wagner i Sven Gronemeyer z Uniwersytetu w Bonn, którzy pracowali pod nadzorem naukowym prof. Nikolaia Grube. Uniwersytet Warszawski udostępnił platformę Moodle, zarządzaną przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME), mające już wówczas duże doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju zajęć z wykorzystaniem internetu. „Maya Hieroglyphic Writing – beginner level” był pierwszym na świecie tego typu kursem, stanowiącym systematyczne wprowadzenie do nauki odczytywania pisma glificznego Majów. Jego pierwsza edycja miała miejsce w roku akademickim 2003/04.

Liczba absolwentów kursu ”Maya Hieroglyphic Writing – beginner level” w latach 2004 – 2021

Wówczas jego koordynatorami byli: ówczesne doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego – Justyna Olko, Agnieszka Świątecka i Katarzyna Mikulska oraz dr Andrzej Karwowski (z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu). Wsparcie techniczne ze strony COME zapewniła Aneta Nowak. Podobnie wyglądało przez dwa kolejne lata (2004/05 i 2005/06). W latach 2006/07 i 2007/08 obsługą kursu zajmowały się: dr Justyna Olko (z ówczesnego Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną UW), mgr Agnieszka Świątecka (przebywająca na Uniwersytecie Complutense w Madrycie w Hiszpanii) oraz dr Boguchwała Tuszyńska (z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). W roku akademickim 2008/09 pozostały już tylko Agnieszka Świątecka (odpowiedzialna za rejestrację na kurs i sprawy techniczne) i dr Boguchwała Tuszyńska (prowadząca dyskusje merytoryczne i oceniająca ćwiczenia).

© XIBALBA sp. z o.o. 2021