Internetowy kurs epigrafiki Maya

Mimo, że epigrafika Majów jest stosunkowo młodą dyscypliną (rozwijającą się w przestrzeni akademickiej od lat 70.), która w wielu krajach świata  jest nieobecna, w Polsce zaczęła się ona rozwijać wyjątkowo szybko dzięki funkcjonującemu od 20 lat kursowi, który ukończyło już ponad pół tysiąca osób. Obecnie kurs ten prowadzony jest jako OGUN (przedmiot ogólnouniwersytecki) na Wydziale Archeologii (Maya Hieroglyphic Writing – beginner level).

Poziom podstawowy kursu jest systematyczną nauką czytania pisma wraz z wprowadzeniem do lingwistyki i kultury Majów zgodnie z najnowszym stanem badań. Obejmuje historyczny zarys odczytania pisma, kompleksowe wprowadzenie do kalendarza, składni i gramatyki, co pozwala uczestnikom na przyswojenie analitycznych technik czytania oraz podstaw słownictwa. Poszczególne lekcje składają się z systematycznych wykładów w formie elektronicznej. Każda zawiera interaktywne ćwiczenia pozwalające na sprawdzenie nabytych umiejętności.

Ważną częścią nauki jest również forum dyskusyjne, które zapewnia uczestnikom bezpośredni kontakt (i dyskusję w języku angielskim) ze studentami z innych kierunków, w tym zagranicznymi.

Zajęcia trwają 30 tygodni i obejmują 90 godzin. Poszczególnym wykładom, przygotowanym w formie plików pdf, towarzyszą ćwiczenia, w tym interaktywne testy oraz zadania oceniane przez prowadzącego, które pozwalają na sprawdzanie stopniowo nabywanych umiejętności.

© XIBALBA sp. z o.o. 2021