Monika Ciura

Monika Ciura była uczestnikiem kursu epigrafiki Maya jako studentka Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą muzyce starożytnych Majów. Napisała również kilka artykułów opublikowanych w „Estudios Latinoamericanos”. Uczestniczyła w organizacji drugiej konferencji Warsaw Maya Meeting.

© XIBALBA sp. z o.o. 2021