Nikolai Grube

Profesor Nikolai Grube jest niemieckim epigrafem. Nadzorował tworzenie kursu „Maya Hieroglyphic Writing” i w pierwszej części projektu stanowił istotne wsparcie. Pozostaje współprowadzącym coroczne warsztatem i konsultantem kursu.

Jest powszechnie znany z ważnych osiągnieć w dziedzinie epigrafii Majów. Współpracował z Lindą Schele przy organizacji warsztatów skierowanych do rdzennych społeczności w regionie Majów. Wraz z Simonem Martinem zaproponowali tezę, że liczne państewka istniejące w okresie klasycznym (250-900 rok n.e.) na ziemiach Majów były zdominowane przez dwa najsilniejsze państwa: Calakmul i Tikal. Był także redaktorem książki Maya: Kings of the Rainforrest. Od 2014 roku prof. Nikolai Grube kieruje projektem Text Database and Dictionary of Classic Mayan.

Więcej informacji:

© XIBALBA sp. z o.o. 2021