Kamienne inskrypcje i malowane wazy

Dwa podstawowe typy zabytków związane z pismem hieroglificznym Majów to rzeźbione i malowane naczynia oraz zabytki kamienne np. stele, płyty, nadproża, które ozdobione są płytką płaskorzeźbą i wykonywane były przeważnie z miękkiego kamienia np. wapienia.

Zabytki ceramiczne to przeważnie naczynia czy malowane przedmioty z tzw. okresu klasycznego (250­-900 rok n.e.). Wiele z nich to materiały pozyskane podczas badań archeologicznych, które są w różnym stanie zachowania. Z tego powodu odczytanie inskrypcji jest często trudne. Inne, na przykład cylindryczne naczynia zawierające długie inskrypcje pokryte, są hieroglificznymi napisami ze wszystkich stron. Na pomoc archeologom przychodzą nowoczesne technologie np. RTI/PTM czy modelowanie, które pomagają w odczytywaniu zniszczonych zabytków oraz ich dokładną dokumentację.

© XIBALBA sp. z o.o. 2021