Waza CB479 model 3D

Wykonane przez G. Krempela. Zabytek znajduje się w muzeum BASA w Bonn (nr inw. GB479).

© XIBALBA sp. z o.o. 2021