Młodzi majaniści – absolwenci kursu epigrafiki Maya z Uniwersytetu Warszawskiego

Księga absolwentów

Wszystkich absolwentów kursu epigrafiki Maya, zainteresowanych umieszczeniem na powyższej liście prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pod adresem ceac@uw.edu.pl.

Warszawscy majaniści w Estudios Latinoamericanos

W ramach współpracy z czasopismem naukowym „Estudios Latinoamericanos” wydawanym przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych przygotowana została specjalna sekcja prezentująca prace badaczy związanych z Warszawą i kursem Epigrafiki Majów: dr hab. Stanisława Iwaniszewskiego, mgr Agnieszki Hamann i dr Jana Szymańskiego.

https://estudioslatinoamericanos.pl/index.php/estudios/issue/view/38

© XIBALBA sp. z o.o. 2021